Schema

Vårtermin 2020 start v2

Mysore (rödmarkerat) och Öppna klasser (grönmarkerat) = drop-in, använd 10-/20-kort eller betala per gång, ingen föranmälan behövs
Blåmarkerat = kurs, 10 ggr, anmälan via mail eller SMS/telefon.

Läs mer om Våra Kurser här –>

Prisuppgifter och betalningsinformation för kurserna hittar du här –>

Välj ”lista” eller ”vecka” så är kalendern nedan lättare att läsa 🙂