Schema

Vårtermin 2019    start v3 2019

Mysore (rödmarkerat) och Ledd Primary (grönmarkerat) = öppna klasser, drop-in, använd 10-/20-kort eller betala per gång. 
Blåmarkerat = kurs, 10 ggr, anmälan via mail eller SMS/telefon.

Läs mer om Våra Kurser här –>

Prisuppgifter och betalningsinformation för kurserna hittar du här –>

Välj ”lista” eller ”vecka” så är kalendern nedan lättare att läsa 🙂