Schema 2018

Vårtermin, kursomgång 1: 15 januari – 8 mars 
(Ashtanga 1: 22 januari – 12 mars)

Mysore (rödmarkerat) och Ledd Primary (grönmarkerat) = öppna klasser, drop-in, använd 10-/20-kort eller betala per gång. 
Blåmarkerat = kurs, 10 ggr, anmälan via mail eller SMS/telefon.

Läs mer om Våra Kurser här –>

Förklaring, prisuppgifter och betalningsinformation för kurserna hittar du här –>

Välj ”lista” eller ”vecka” så är kalendern nedan lättare att läsa 🙂