Välkommen till denna dag i retreat, där du har möjlighet att läka både kropp och sinne. Yoga och shamanism är som två grenar på ett träd som har gemensam stam. Både yoga och shamanska metoder är kraftfulla sätt att ge dig hälsa, medvetenhet, lugn, harmoni, insikter och lycka. Du kommer under denna lugna och helande dag i retreat att uppleva medicinsk yoga, mantra, gongspels-meditation, shamansk healingmeditation, trumma, skallra, vägledningskort, tysthet m m….

Lördagen den 19 mars kl 10 – 15. Kostnad 750 kr.
Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet. Medtag något lätt till lunch. 
För mer info och anmälan: maila lina@pachamamasweden.com eller på telefon 0733-33 80 70. Läs mer om Lina på www.pachamamasweden.com