Meditationsklassen på onsdagar kl 16:30 kommer tas bort från schemat fr o m nu. Förhoppningsvis återkommer den i annan form längre fram. Istället gäller Mysore kl 17-19 (som tidigare) med drop-in 16:45 – 17:15.