Fr o m 1 mars 2021 är du välkommen att göra din egen praktik tillsammans med oss på måndagsmorgnar. Anita och/eller Eva finns på plats från 06:30 och praktiserar själva, så klassen är inte lärarledd men ger energin och gemenskapen som uppstår när vi yogar tillsammans.
Du kan droppa in när du vill från 06:30 men vi vill att du är klar ca 08:30. Då finns också möjlighet att äta medhavd frukost tillsammans med oss i yogalokalens terum.
Du betalar ett halv kryss på ditt kort eller 90 kr per gång.
Bokning via TimeCenter.

Varmt välkommen!