Ashtanga Yoga

Ashtanga yoga är en fysisk och dynamisk form av yoga där vi arbetar med kroppen och andningen synkroniserat. Rörelserna som utförs är sammanlänkade med varandra genom andningen. Andningstekniken skapar tillsammans med rörelserna en inre värme. Du får igång din svettning, kroppen blir mjuk, skaderisken minskar och genom svettningen renas kroppen.

Ashtanga yoga stärker kroppens muskulatur, ger dig ökad rörlighet och balans samt gör dig mer kroppsmedveten. Den ger dig också möjlighet att vända fokus inåt, in emot dig själv, och möta dig själv på ett djupare plan.

Ashtanga yoga passar alla eftersom du själv lägger utövandet på den nivå som passar dig och är en yoga som via fysisk utveckling ökar din medvetenhet och närvaro.